เงื่อนไขการให้บริการ


สารบัญ

ข้อ 1 - คำจำกัดความ
บทความที่ 2 - ตัวตนของผู้ประกอบการ
บทความ 3 - การบังคับใช้
ข้อ 4 - ข้อเสนอ
ข้อ 5 - ข้อตกลง
ข้อ 6 - สิทธิในการถอนตัว
ข้อ 7 - ภาระผูกพันของผู้บริโภคในช่วงระยะเวลาสะท้อน
ข้อ 8 - การใช้สิทธิของผู้บริโภคในการถอนตัวและค่าใช้จ่าย
ข้อ 9 - ภาระผูกพันของผู้ประกอบการในกรณีที่ถอนตัว
ข้อ 10 - การยกเว้นสิทธิในการถอนตัว
ข้อ 11 - ราคา
ข้อ 12 - การปฏิบัติตามข้อกำหนดและการรับประกันพิเศษ
ข้อ 13 - การส่งมอบและการดำเนินการ
บทความที่ 14 - สัญญาการปฏิบัติงานต่อเนื่อง: ระยะเวลา การสิ้นสุด และการขยายเวลา
ข้อ 15 - การชำระเงิน
ข้อ 16 - ขั้นตอนการร้องเรียน
ข้อ 17 - ข้อพิพาท
มาตรา 18 - การรับประกันภาคส่วน
ข้อ 19 - ข้อกำหนดเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง
ข้อ 20 - การแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปของ https://curoloe-th.myshopify.com


บทความ 1 – คำจำกัดความ

ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ข้อกำหนดต่อไปนี้จะมีความหมายดังต่อไปนี้:
1. ข้อตกลงเพิ่มเติม: ข้อตกลงที่ผู้บริโภคได้รับผลิตภัณฑ์ เนื้อหาดิจิทัล และ/หรือบริการที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงทางไกล และสินค้า เนื้อหาดิจิทัล และ/หรือบริการเหล่านี้จัดส่งโดยผู้ประกอบการหรือบุคคลที่สามบนพื้นฐานของ การจัดการระหว่างบุคคลที่สามนี้กับผู้ประกอบการ
2. ระยะเวลาสะท้อน: ช่วงเวลาที่ผู้บริโภคสามารถใช้สิทธิในการถอนตัวได้
3. ผู้บริโภค: บุคคลธรรมดาที่ไม่ได้กระทำการเพื่อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางการค้า การค้า งานฝีมือ หรือวิชาชีพของตน
4. วัน: วันตามปฏิทิน;
5. เนื้อหาดิจิทัล: ข้อมูลที่ผลิตและส่งมอบในรูปแบบดิจิทัล
6. สัญญาการปฏิบัติงานต่อเนื่อง: สัญญาที่ให้บริการส่งมอบสินค้า บริการ และ/หรือเนื้อหาดิจิทัลในช่วงเวลาที่กำหนด
7. ผู้ให้บริการข้อมูลที่ยั่งยืน: วิธีการใด ๆ รวมถึงอีเมลที่อนุญาตให้ผู้บริโภคหรือผู้ประกอบการจัดเก็บข้อมูลที่ส่งตรงถึงตนเองเป็นการส่วนตัวในลักษณะที่ทำให้การปรึกษาหารือและการใช้งานในอนาคตเป็นไปได้ในช่วงเวลาที่ตรงกับวัตถุประสงค์ของข้อมูล ถูกกำหนดไว้แล้วและทำให้สามารถทำซ้ำข้อมูลที่เก็บไว้ได้โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง
8. สิทธิในการถอนตัว: ทางเลือกของผู้บริโภคที่จะไม่ดำเนินการตามข้อตกลงระยะทางภายในระยะเวลาผ่อนผัน
9. ผู้ประกอบการ: บุคคลธรรมดาของนิติบุคคลที่เป็นสมาชิกของ Stichting https://curoloe-th.myshopify.com และผู้ให้บริการผลิตภัณฑ์ (เข้าถึง) เนื้อหาดิจิทัล และหรือบริการแก่ผู้บริโภคในระยะไกล
10. สัญญาทางไกล: สัญญาที่ทำขึ้นโดยผู้ประกอบการและผู้บริโภคภายในขอบเขตของระบบที่จัดไว้สำหรับการขายผลิตภัณฑ์ทางไกล เนื้อหาดิจิทัล และ/หรือบริการ โดยการใช้งานเฉพาะหรือเพิ่มเติมนั้นทำจากเทคโนโลยีการสื่อสารทางไกลตั้งแต่หนึ่งเทคโนโลยีขึ้นไปจนถึง ข้อสรุปของสัญญา
11. แบบฟอร์มมาตรฐานสำหรับการถอนเงิน: แบบฟอร์มมาตรฐานยุโรปสำหรับการถอนเงินรวมอยู่ในภาคผนวก 1 3
12. เทคโนโลยีการสื่อสารทางไกล หมายถึง วิธีการใช้ในการทำข้อตกลงโดยที่ผู้บริโภคและผู้ประกอบการไม่อยู่ ณ ที่เดียวกันพร้อมๆ กัน

บทความที่ 2 – ตัวตนของผู้ประกอบการ ชื่อผู้ประกอบการ

โครงการ Curacao Ecocity NV
ที่อยู่ บริษัท;
ไปที่ Groot St. Joris West z/n
การปลูกว่านหางจระเข้
วิลเลมสตัด, คูราเซา
ดัตช์แคริบเบียน
+( 599 9) 767 5577
info@curaloe.in.th

บทความ 3 – การบังคับใช้

1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปเหล่านี้ใช้กับข้อเสนอใดๆ จากผู้ประกอบการและสัญญาระยะทางใดๆ ที่สรุปโดยผู้ประกอบการและผู้บริโภค
2. ก่อนที่จะสรุปสัญญาทางไกล ผู้ประกอบการจะต้องจัดทำข้อความของข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปเหล่านี้ให้ใช้งานได้ฟรีโดยเร็วที่สุด หากเป็นไปไม่ได้ตามสมควร ผู้ประกอบการจะต้องระบุในลักษณะใดที่สามารถตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปได้ และจะมีการจัดส่งฟรีหากได้รับการร้องขอ ก่อนที่สัญญาที่ห่างไกลจะสิ้นสุดลง
3. หากสัญญาระยะทางถูกสรุปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ข้อความของข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปเหล่านี้ ซึ่งเบี่ยงเบนไปจากส่วนก่อนหน้าและก่อนที่จะสรุปสัญญาระยะทาง อาจถูกส่งไปยังผู้บริโภคทางอิเล็กทรอนิกส์ในลักษณะที่ผู้บริโภคสามารถทำได้โดยง่าย เก็บไว้ในผู้ให้บริการข้อมูลระยะยาว หากเป็นไปไม่ได้ตามสมควร จะมีการระบุไว้ในที่ที่สามารถดูข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปได้ทางอิเล็กทรอนิกส์ และจะถูกส่งไปยังตามคำขอของผู้บริโภคโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ไม่ว่าจะด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์หรืออย่างอื่น ก่อนที่จะสรุปสัญญาระยะทาง
4. ในกรณีที่มีการใช้เงื่อนไขของผลิตภัณฑ์หรือบริการเฉพาะนอกเหนือจากข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปนี้ วรรคสองและสามจะใช้บังคับตามนั้น และในกรณีที่ข้อกำหนดและเงื่อนไขขัดแย้งกัน ผู้บริโภคอาจอุทธรณ์ต่อข้อกำหนดที่ใช้บังคับได้ตลอดเวลา เป็นประโยชน์ต่อเขา/เธอมากที่สุด

ข้อ 4 – ข้อเสนอ

1. หากข้อเสนอมีระยะเวลาจำกัดหรือมีเงื่อนไขบางประการ จะต้องระบุไว้อย่างชัดเจนในข้อเสนอ
2. ข้อเสนอประกอบด้วยคำอธิบายผลิตภัณฑ์ เนื้อหาดิจิทัล และ/หรือบริการที่นำเสนออย่างครบถ้วนและถูกต้อง คำอธิบายมีรายละเอียดอย่างเหมาะสมเพื่อให้ผู้บริโภคสามารถประเมินผลิตภัณฑ์หรือบริการและ/หรือเนื้อหาดิจิทัลได้อย่างเพียงพอ หากผู้ประกอบการใช้รูปภาพ แสดงว่าเป็นภาพจริงของผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการที่มอบให้ ข้อผิดพลาดหรือข้อผิดพลาดที่ชัดเจนในข้อเสนอไม่ผูกมัดผู้ประกอบการ
3. ข้อเสนอทั้งหมดมีข้อมูลที่ชัดเจนต่อผู้บริโภคว่ามีสิทธิ์และภาระผูกพันใดบ้างในการยอมรับข้อเสนอ

ข้อ 5 – สัญญา

1. ภายใต้ข้อกำหนดในวรรค 4 สัญญาจะมีผลบังคับใช้เมื่อผู้บริโภคยอมรับข้อเสนอและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนด
2. หากผู้บริโภคยอมรับข้อเสนอผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ประกอบการจะต้องยืนยันการรับข้อเสนอผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์โดยทันที ตราบเท่าที่การตอบรับดังกล่าวยังไม่ได้รับการยืนยัน ผู้บริโภคอาจปฏิเสธสัญญาได้
3. หากสัญญาได้รับการสรุปทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ประกอบการจะใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยด้านเทคนิคและองค์กรที่เหมาะสมสำหรับการถ่ายโอนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ และรับรองสภาพแวดล้อมทางเว็บที่ปลอดภัย หากผู้บริโภคสามารถชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ ผู้ประกอบการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม
4. ภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย ผู้ประกอบการอาจรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความสามารถของผู้บริโภคในการปฏิบัติตามภาระผูกพันในการชำระเงินของตน และข้อเท็จจริงและปัจจัยทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการสรุปสัญญาระยะทางอย่างมีความรับผิดชอบ หากการดำเนินการตามผลการสอบสวนนี้ ผู้ประกอบการมีเหตุผลที่ชัดเจนในการไม่สรุปสัญญา เขามีสิทธิ์ตามกฎหมายที่จะปฏิเสธคำสั่งหรือคำขอที่ได้รับการสนับสนุนจากเหตุผล หรือแนบข้อกำหนดพิเศษในการดำเนินการ
5. ก่อนส่งมอบผลิตภัณฑ์ ผู้ประกอบการจะต้องส่งข้อมูลต่อไปนี้พร้อมกับผลิตภัณฑ์ บริการ หรือเนื้อหาดิจิทัลเป็นลายลักษณ์อักษรหรือในลักษณะที่ผู้บริโภคสามารถจัดเก็บข้อมูลในลักษณะที่สามารถเข้าถึงได้บนผู้ให้บริการข้อมูลระยะยาว:
ก. ที่อยู่การเยี่ยมชมสถานประกอบการธุรกิจของผู้ประกอบการที่ผู้บริโภคอาจติดต่อกับข้อร้องเรียนใด ๆ
ข. เงื่อนไขและลักษณะที่ผู้บริโภคสามารถใช้สิทธิเพิกถอนได้ หรือข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับการได้รับการยกเว้นสิทธิในการเพิกถอน แล้วแต่กรณี
ค. ข้อมูลที่สอดคล้องกับบริการหลังการขายและการรับประกันที่มีอยู่
ง. ราคารวมภาษีทั้งหมดของผลิตภัณฑ์ บริการ หรือเนื้อหาดิจิทัล ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งและวิธีการชำระเงิน การจัดส่ง หรือการดำเนินการตามสัญญาระยะทาง
จ. ข้อกำหนดในการยกเลิกสัญญาหากสัญญามีระยะเวลามากกว่าหนึ่งปีหรือเป็นระยะเวลาไม่แน่นอน
ฉ. แบบฟอร์มมาตรฐานสำหรับการถอนตัวหากผู้บริโภคมีสิทธิในการถอนตัว
6. ในกรณีที่มีสัญญาการปฏิบัติงานต่อเนื่อง ข้อกำหนดในย่อหน้าก่อนหน้าจะใช้กับการส่งมอบครั้งแรกเท่านั้น

ข้อ 6 – สิทธิในการถอนตัว

กรณีสินค้า:
1. ผู้บริโภคสามารถปฏิเสธสัญญาซื้อสินค้าโดยไม่ต้องให้เหตุผลเป็นระยะเวลาสะท้อนอย่างน้อย 14 วัน ผู้ประกอบการอาจถามผู้บริโภคเกี่ยวกับเหตุผลในการถอนตัว แต่ไม่สามารถบังคับให้เขาระบุเหตุผลของเขาได้
2. ระยะเวลาสะท้อนที่อ้างถึงในข้อย่อย 1 เริ่มต้นในวันที่ผู้บริโภคได้รับผลิตภัณฑ์หรือโดยบุคคลที่สามที่ได้รับการแต่งตั้งล่วงหน้าจากผู้บริโภคและไม่ใช่ผู้ขนส่ง หรือ
ก. หากผู้บริโภคสั่งซื้อสินค้าหลายรายการในลำดับเดียวกัน: วันที่ผู้บริโภคหรือบุคคลที่สามที่ได้รับการแต่งตั้งจากเขาได้รับผลิตภัณฑ์สุดท้าย ผู้ประกอบการอาจปฏิเสธคำสั่งซื้อผลิตภัณฑ์หลายรายการ 5 โดยมีวันจัดส่งที่แตกต่างกัน โดยจะต้องแจ้งให้ผู้บริโภคทราบอย่างชัดเจนก่อนดำเนินการสั่งซื้อ
ข. ในกรณีที่การส่งมอบผลิตภัณฑ์ประกอบด้วยหลายชุดหรือหลายส่วน: วันที่ผู้บริโภคหรือบุคคลภายนอกที่ตนแต่งตั้งได้รับชุดสุดท้ายหรือส่วนสุดท้าย
ค. ในกรณีข้อตกลงเกี่ยวกับการส่งมอบสินค้าตามปกติในช่วงเวลาที่กำหนด: วันที่ผู้บริโภคหรือบุคคลภายนอกที่ตนแต่งตั้งได้รับสินค้าครั้งแรก
ในกรณีที่บริการและเนื้อหาดิจิทัลไม่ได้จัดส่งบนผู้ให้บริการทางกายภาพ:
3. ผู้บริโภคสามารถยกเลิกข้อตกลงในการให้บริการหรือข้อตกลงในการส่งมอบเนื้อหาดิจิทัลที่ไม่ได้จัดส่งบนผู้ให้บริการทางกายภาพโดยไม่ต้องให้เหตุผลในช่วงอย่างน้อย 14 วัน ผู้ประกอบการอาจถามผู้บริโภคเกี่ยวกับเหตุผลในการถอนตัว แต่ไม่สามารถบังคับให้เขาระบุเหตุผลของเขาได้
4. ระยะเวลาสะท้อนที่อ้างถึงในข้อ 3 เริ่มต้นในวันถัดจากการสรุปข้อตกลง ขยายระยะเวลาการไตร่ตรองสำหรับผลิตภัณฑ์ บริการ และเนื้อหาดิจิทัลที่ไม่ได้จัดส่งทางผู้ให้บริการขนส่งทางกายภาพ ในกรณีที่ไม่มีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิ์ในการเพิกถอน:
5. หากผู้ประกอบการไม่ได้ให้ข้อมูลที่จำเป็นตามกฎหมายแก่ผู้บริโภคเกี่ยวกับสิทธิในการถอนตัวหรือไม่ได้จัดทำแบบฟอร์มมาตรฐานสำหรับการถอนตัว ระยะเวลาสะท้อนกลับจะสิ้นสุดลงในสิบสองเดือนหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาสะท้อนกลับเดิมตามระยะเวลาสะท้อนกลับ ที่กำหนดไว้ในข้อย่อยก่อนหน้าของบทความนี้
6. หากผู้ประกอบการให้ข้อมูลที่อ้างถึงในบทความก่อนหน้านี้แก่ผู้บริโภคภายในสิบสองเดือนหลังจากวันเริ่มต้นของระยะเวลาสะท้อนดั้งเดิม ระยะเวลาสะท้อนจะสิ้นสุดลงใน 14 วันหลังจากวันที่ผู้บริโภคได้รับข้อมูล

ข้อ 7 – ภาระผูกพันของผู้บริโภคในช่วงเวลาแห่งการไตร่ตรอง

1. ในช่วงเวลานี้ ผู้บริโภคจะต้องจัดการกับผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ด้วยความระมัดระวัง ผู้บริโภคจะต้องแกะกล่องหรือใช้ผลิตภัณฑ์เท่าที่จำเป็นเพื่อกำหนดลักษณะ คุณลักษณะ และผลกระทบของผลิตภัณฑ์เท่านั้น หลักการชี้นำคือผู้บริโภคอาจจัดการและตรวจสอบผลิตภัณฑ์ในลักษณะที่ได้รับอนุญาตให้จัดการผลิตภัณฑ์ในร้านค้าเท่านั้น
2. ผู้บริโภคจะต้องรับผิดเฉพาะต่อมูลค่าที่ลดลงของผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากวิธีการจัดการผลิตภัณฑ์ซึ่งไปไกลเกินกว่าที่อนุญาตไว้ในหัวข้อย่อยที่ 1
3. ผู้บริโภคจะไม่รับผิดชอบต่อการลดลงของมูลค่าของผลิตภัณฑ์หากผู้ประกอบการไม่ได้ให้ข้อมูลทางกฎหมายทั้งหมดเกี่ยวกับสิทธิในการถอนตัวก่อนที่จะสรุปข้อตกลง

ข้อ 8 – การใช้สิทธิของผู้บริโภคในการถอนตัวและค่าใช้จ่าย

1. หากผู้บริโภคใช้สิทธิในการเพิกถอนจะต้องแจ้งให้ผู้ประกอบการทราบด้วยแบบฟอร์มมาตรฐานสำหรับการเพิกถอนภายในระยะเวลาสะท้อนกลับ
2. ผู้บริโภคจะต้องส่งคืนผลิตภัณฑ์หรือส่งมอบให้กับ (ตัวแทนที่ได้รับอนุญาตของ) ผู้ประกอบการโดยเร็วที่สุด แต่ภายใน 14 วันนับจากวันถัดจากวันแจ้งที่อ้างถึงในข้อย่อย 1 สิ่งนี้ไม่จำเป็นต้องกระทำหาก ผู้ประกอบการเสนอให้มารับสินค้าเอง ผู้บริโภคสังเกตระยะเวลาการคืนสินค้าไม่ว่าในกรณีใด ๆ หากสินค้าถูกส่งคืนก่อนครบกำหนดระยะเวลาสะท้อนกลับ 6
3. ผู้บริโภคจะต้องส่งคืนผลิตภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์เสริมที่จัดส่งทั้งหมด และหากเป็นไปได้ตามสมควรในสภาพดั้งเดิมและบรรจุภัณฑ์ และสอดคล้องกับคำแนะนำที่สมเหตุสมผลและชัดเจนที่กำหนดโดยผู้ประกอบการ
4. ความเสี่ยงและภาระในการพิสูจน์การใช้สิทธิในการเพิกถอนที่ถูกต้องและทันท่วงทีตกเป็นของผู้บริโภค
5. ผู้บริโภคจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายโดยตรงในการคืนสินค้า หากผู้ประกอบการไม่ได้รายงานว่าผู้บริโภคต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเหล่านี้ หรือหากผู้ประกอบการชี้ให้เห็นว่าตนเองจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง ผู้บริโภคก็ไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายในการคืนสินค้า
6. หากผู้บริโภคถอนตัวหลังจากได้ร้องขออย่างชัดเจนในครั้งแรกว่าการให้บริการหรือการจัดหาก๊าซ น้ำ หรือไฟฟ้าที่ยังไม่ได้จัดทำขึ้นเพื่อการขายนั้น ไม่ได้เริ่มต้นในปริมาณที่จำกัดหรือปริมาณที่กำหนดในช่วงเวลาของการสะท้อนกลับ ผู้บริโภคจะต้องจ่ายเงินให้ผู้ประกอบการในจำนวนที่เท่ากับส่วนหนึ่งของภาระผูกพันที่ได้ดำเนินการไปแล้ว ณ เวลาที่ถอนตัว เมื่อเทียบกับการปฏิบัติตามภาระผูกพันโดยสมบูรณ์
7. ผู้บริโภคไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการให้บริการน้ำ ก๊าซ หรือไฟฟ้าที่ไม่ได้จัดทำขึ้นเพื่อขายในปริมาณหรือปริมาณที่จำกัด หรือการจัดหาเครื่องทำความร้อนส่วนกลาง หาก
ก. ผู้ประกอบการไม่ได้ให้ข้อมูลที่จำเป็นตามกฎหมายแก่ผู้บริโภคเกี่ยวกับสิทธิในการถอนตัว การชดเชยค่าใช้จ่ายในกรณีของการถอนตัว หรือแบบฟอร์มมาตรฐานสำหรับการถอนตัว หรือ
ข. หากผู้บริโภคไม่ได้ร้องขออย่างชัดเจนว่าการให้บริการหรือการจัดหาก๊าซ น้ำ และไฟฟ้า หรือการทำความร้อนแบบรวมศูนย์เริ่มต้นในช่วงระยะเวลาของการสะท้อนกลับ
8. ผู้บริโภคไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ สำหรับการจัดส่งเนื้อหาดิจิทัลทั้งหมดหรือบางส่วนที่ไม่ได้จัดเก็บไว้ในผู้ให้บริการขนส่งทางกายภาพ หาก
ก. ก่อนการส่งมอบ เขาไม่ได้ยินยอมอย่างชัดเจนที่จะเริ่มการปฏิบัติตามข้อตกลงก่อนสิ้นสุดระยะเวลาการไตร่ตรอง
ข. เขาไม่รับทราบที่จะสูญเสียสิทธิ์ในการถอนตัวเมื่อให้ความยินยอม หรือ
ค. ผู้ประกอบการล้มเหลวในการยืนยันคำแถลงของผู้บริโภค
9. หากผู้บริโภคใช้สิทธิในการถอนตัว ข้อตกลงเพิ่มเติมทั้งหมดจะสิ้นสุดลงตามผลบังคับของกฎหมาย

ข้อ 9 – ภาระผูกพันของผู้ประกอบการในกรณีที่ถอนตัว

1. หากผู้ประกอบการแจ้งการถอนตัวด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ เขาจะต้องส่งใบเสร็จรับเงินคืนทันที
2. ผู้ประกอบการจะต้องคืนเงินที่ผู้บริโภคชำระทั้งหมด รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดส่งที่ผู้บริโภคอาจเรียกเก็บสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ส่งคืนโดยเร็วที่สุด แต่ภายใน 14 วันนับจากวันที่ผู้บริโภคแจ้งให้เขาทราบถึงการถอนตัว เว้นแต่ผู้ประกอบการจะเสนอให้ไปรับสินค้าเองก็สามารถรอคืนเงินจนกว่าจะได้รับสินค้าหรือจนกว่าผู้บริโภคจะพิสูจน์ได้ว่าคืนสินค้าแล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นก่อน
3. ผู้ประกอบการจะต้องใช้วิธีการชำระเงินแบบเดียวกับที่ผู้บริโภคใช้ เว้นแต่ผู้บริโภคจะยินยอมให้ใช้วิธีอื่น การคืนเงินนั้นไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับผู้บริโภค
4. หากผู้บริโภคเลือกใช้วิธีจัดส่งที่มีราคาแพงกว่าแทนที่จะใช้วิธีจัดส่งแบบมาตรฐานที่ถูกที่สุด ผู้ประกอบการไม่จำเป็นต้องคืนเงินค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับวิธีที่มีราคาแพงกว่า

ข้อ 10 - การยกเว้นสิทธิในการถอนตัว

ผู้ประกอบการสามารถยกเว้นผลิตภัณฑ์และบริการต่อไปนี้จากสิทธิในการเพิกถอนได้ แต่เฉพาะในกรณีที่ผู้ประกอบการแจ้งสิ่งนี้อย่างชัดเจนเมื่อมีการยื่นข้อเสนอหรือในอัตราใด ๆ ในเวลาที่ดีก่อนที่จะสรุปข้อตกลง: 7
1. สินค้าหรือบริการที่มีราคาขึ้นอยู่กับความผันผวนของตลาดการเงินซึ่งผู้ประกอบการไม่มีอิทธิพลและอาจเกิดขึ้นภายในระยะเวลาที่ถอนตัว
2. ข้อตกลงที่ทำขึ้นระหว่างการประมูลสาธารณะ การประมูลสาธารณะ หมายถึง วิธีการขายโดยผู้ประกอบการเสนอผลิตภัณฑ์ เนื้อหาดิจิทัล และ/หรือบริการแก่ผู้บริโภคซึ่งอยู่ด้วยตนเองหรือมีความเป็นไปได้ที่จะเข้าร่วมการประมูลเป็นการส่วนตัวภายใต้การดูแลของผู้ประมูล และโดยที่ผู้ชนะการประมูลจะชนะการประมูล มีหน้าที่ซื้อสินค้า เนื้อหาดิจิทัล และ/หรือบริการ
3. ข้อตกลงการบริการหลังจากให้บริการเต็มรูปแบบแล้ว แต่เฉพาะในกรณีที่
ก. ประสิทธิภาพเริ่มต้นโดยได้รับความยินยอมล่วงหน้าอย่างชัดแจ้งจากผู้บริโภค และ
ข. ผู้บริโภคระบุว่าเขาจะสูญเสียสิทธิ์ในการถอนตัวทันทีที่ผู้ประกอบการปฏิบัติตามข้อตกลงครบถ้วน
4. ข้อตกลงการบริการในการจัดหาที่พักอาศัยเมื่อมีการดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนด และนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ในการอยู่อาศัย การขนส่งสินค้า บริการรถเช่า และการจัดเลี้ยง
5. ข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมสันทนาการเมื่อมีการจัดให้มีวันหรือระยะเวลาหนึ่งของการปฏิบัติงานในข้อตกลง
6. ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตตามข้อกำหนดเฉพาะของผู้บริโภคซึ่งไม่ใช่ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปและผลิตขึ้นบนพื้นฐานของทางเลือกหรือการตัดสินใจของผู้บริโภคหรือที่มีไว้สำหรับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ
7. สินค้าที่เน่าเสียง่ายหรือสินค้าที่มีความคงทนจำกัด
8. ผลิตภัณฑ์ปิดผนึกด้วยเหตุผลด้านสุขภาพหรือสุขอนามัยที่ไม่เหมาะสำหรับการส่งคืนและซีลชำรุด
9. ผลิตภัณฑ์ที่โดยธรรมชาติแล้วจะผสมกับผลิตภัณฑ์อื่นอย่างถาวร
10. เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งมีราคาตกลงกันไว้ท้ายสัญญาแต่สามารถจัดส่งได้หลังจาก 30 วันเท่านั้น และมูลค่าที่แท้จริงขึ้นอยู่กับความผันผวนของตลาดซึ่งผู้ประกอบการไม่สามารถส่งผลกระทบได้
11. การบันทึกเสียงและวิดีโอที่ปิดผนึกและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ซีลแตกหลังการส่งมอบ
12. หนังสือพิมพ์ วารสาร หรือนิตยสาร ยกเว้นการสมัครสมาชิก
13. การส่งมอบเนื้อหาดิจิทัลนอกเหนือจากผู้ให้บริการทางกายภาพ แต่เฉพาะในกรณีที่:
ก. การแสดงเริ่มต้นโดยได้รับความยินยอมล่วงหน้าอย่างชัดแจ้งจากผู้บริโภค
ข. ผู้บริโภคระบุว่าเขาจะสูญเสียสิทธิ์ในการถอนตัวหากทำเช่นนั้น

ข้อ 11 - ราคา

1. ราคาของผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการที่มอบให้จะต้องไม่เพิ่มขึ้นในช่วงระยะเวลาที่กำหนดในข้อเสนอ ทั้งนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงของราคาเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม
2. ตรงกันข้ามกับย่อหน้าก่อนหน้า ผู้ประกอบการอาจเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีราคาขึ้นอยู่กับความผันผวนในตลาดการเงินที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้ประกอบการในราคาผันแปร ข้อเสนอจะระบุถึงความเป็นไปได้ที่อาจมีความผันผวนและราคาที่ระบุเป็นราคาเป้าหมาย
3. การขึ้นราคาภายใน 3 เดือนหลังจากสรุปสัญญาจะได้รับอนุญาตเฉพาะในกรณีที่เป็นผลมาจากกฎหมายใหม่
4. ราคาที่เพิ่มขึ้นจาก 3 เดือนหลังจากสรุปสัญญาจะได้รับอนุญาตเฉพาะในกรณีที่ผู้ประกอบการกำหนดและ
ก. เป็นผลจากข้อบังคับหรือข้อกำหนดทางกฎหมายหรือ
ข. ผู้บริโภคมีอำนาจในการยกเลิกสัญญาก่อนวันที่เริ่มการขึ้นราคา
5. ราคาทั้งหมดที่ระบุในการจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว 8

ข้อ 12 – การปฏิบัติตามข้อตกลงและการรับประกันเพิ่มเติม

1. ผู้ประกอบการรับประกันว่าผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการเป็นไปตามสัญญา โดยมีข้อกำหนดที่ระบุไว้ในข้อเสนอ พร้อมข้อกำหนดที่เหมาะสมในการใช้งานและ/หรือความน่าเชื่อถือ และตามบทบัญญัติทางกฎหมายที่มีอยู่ และ/หรือข้อบังคับของรัฐบาลในวันที่ทำสัญญา ได้ข้อสรุปแล้ว หากตกลงผู้ประกอบการยังรับประกันว่าสินค้านั้นเหมาะสมกับการใช้งานอื่นนอกเหนือจากการใช้งานปกติ
2. การรับประกันเพิ่มเติมที่ผู้ประกอบการ ซัพพลายเออร์ ผู้ผลิต หรือผู้นำเข้าเสนอไว้จะไม่ส่งผลกระทบต่อสิทธิและการเรียกร้องที่ผู้บริโภคอาจใช้สิทธิกับผู้ประกอบการเกี่ยวกับความล้มเหลวในการปฏิบัติตามภาระผูกพันของผู้ประกอบการ หากผู้ประกอบการล้มเหลวในการปฏิบัติตามภาระผูกพันของตน ส่วนหนึ่งของข้อตกลง
3. 'การรับประกันเพิ่มเติม' หมายถึงภาระผูกพันแต่ละข้อของผู้ประกอบการ ซัพพลายเออร์ ผู้นำเข้า หรือผู้ผลิตของเขา ซึ่งเขาได้มอบหมายสิทธิ์หรือการเรียกร้องบางอย่างแก่ผู้บริโภคที่ไปไกลเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดในกรณีที่เขาไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของเขา ส่วนหนึ่งของข้อตกลง

ข้อ 13 – การส่งมอบและการดำเนินการ

1. ผู้ประกอบการจะต้องใช้ความระมัดระวังอย่างดีที่สุดเมื่อจองคำสั่งซื้อและดำเนินการคำสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ และเมื่อประเมินคำขอสำหรับการให้บริการ
2. สถานที่จัดส่งอยู่ตามที่อยู่ที่ผู้บริโภคให้ไว้กับผู้ประกอบการ
3. ด้วยการปฏิบัติตามข้อกำหนดในข้อ 4 ของข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปเหล่านี้ ผู้ประกอบการจะต้องดำเนินการตามคำสั่งที่ยอมรับด้วยความเร็วที่สะดวก แต่อย่างน้อยภายใน 30 วัน เว้นแต่จะมีการตกลงกันในระยะเวลาการจัดส่งอื่น หากการจัดส่งล่าช้า หรือหากไม่สามารถกรอกคำสั่งซื้อได้หรือกรอกได้เพียงบางส่วน ผู้บริโภคจะได้รับแจ้งเกี่ยวกับเรื่องนี้ภายในหนึ่งเดือนหลังจากการสั่งซื้อ ในกรณีเช่นนี้ ผู้บริโภคมีสิทธิที่จะปฏิเสธสัญญาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายและมีสิทธิได้รับค่าชดเชยที่เป็นไปได้
4. หลังจากการปฏิเสธตามวรรคก่อน ผู้ประกอบการจะต้องคืนเงินที่ผู้บริโภคทำไว้ทันที แต่อย่างน้อยภายใน 30 วันหลังจากการปฏิเสธ
5. ผู้ประกอบการจะต้องรับผิดชอบความเสี่ยงในการสูญเสียและ/หรือความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์จนกว่าจะถึงเวลาส่งมอบให้กับผู้บริโภคหรือตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งล่วงหน้าและแจ้งให้ผู้บริโภคทราบ เว้นแต่จะตกลงเป็นอย่างอื่นอย่างชัดเจน

ข้อ 14 – ข้อตกลงการปฏิบัติงานต่อเนื่อง: ระยะเวลา การยกเลิก และการต่ออายุ การยกเลิก

1. ผู้บริโภคอาจยกเลิกสัญญาที่ทำขึ้นเป็นระยะเวลาไม่ จำกัด ได้ตลอดเวลาและขยายไปถึงการส่งมอบผลิตภัณฑ์ (รวมถึงไฟฟ้า) หรือบริการตามปกติโดยปฏิบัติตามกฎการยกเลิกและต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่เกินหนึ่งเดือน .
2. ผู้บริโภคสามารถยกเลิกสัญญาที่ทำขึ้นในช่วงเวลาที่กำหนดได้ตลอดเวลาและขยายไปถึงการส่งมอบผลิตภัณฑ์ (รวมถึงไฟฟ้า) หรือบริการตามปกติเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่กำหนดโดยต้องปฏิบัติตามกฎการยกเลิกและ โดยต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่เกินหนึ่งเดือน
3. ผู้บริโภคสามารถยกเลิกข้อตกลงที่กล่าวถึงในย่อหน้าก่อนหน้านี้ได้:
- เมื่อใดก็ได้ และไม่ จำกัด เฉพาะการสิ้นสุด ณ เวลาใดเวลาหนึ่งหรือในช่วงเวลาที่กำหนด
- อย่างน้อยก็ในลักษณะเดียวกับที่เขาสรุปไว้
- ทุกครั้งโดยมีการแจ้งเตือนแบบเดียวกับที่ผู้ประกอบการกำหนดไว้สำหรับตนเอง
4. ข้อตกลงที่ทำขึ้นในระยะเวลาที่กำหนดซึ่งขยายไปถึงการส่งมอบผลิตภัณฑ์ตามปกติ (รวมถึงไฟฟ้า) หรือบริการ อาจไม่ได้รับการขยายหรือต่ออายุโดยอัตโนมัติตามระยะเวลาที่กำหนด
5. โดยไม่คำนึงถึงย่อหน้าก่อนหน้านี้ สัญญาที่มีระยะเวลาแน่นอนซึ่งขยายไปถึงการจัดส่งรายวัน หนังสือพิมพ์ หนังสือพิมพ์รายสัปดาห์ และนิตยสารตามปกติ อาจต่ออายุโดยปริยายเป็นระยะเวลาสามเดือนได้มากที่สุดหากผู้บริโภคสามารถยกเลิกข้อตกลงที่ขยายออกไปนี้ได้ เมื่อสิ้นสุดการขยายเวลาโดยต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างสูงสุดหนึ่งเดือน
6. ข้อตกลงที่ทำขึ้นในระยะเวลาที่กำหนดและขยายไปถึงการส่งมอบผลิตภัณฑ์หรือบริการตามปกติสามารถขยายออกไปได้โดยปริยายในระยะเวลาไม่จำกัด หากผู้บริโภคสามารถยกเลิกได้ตลอดเวลาโดยแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหนึ่งเดือน การแจ้งล่วงหน้าเป็นเวลาสูงสุดสามเดือนในแจกัน สัญญาเกี่ยวกับการจัดส่งรายวัน หนังสือพิมพ์ รายสัปดาห์ และนิตยสารที่เกิดขึ้นเป็นประจำแต่น้อยกว่าเดือนละครั้ง
7. ข้อตกลงที่มีระยะเวลาจำกัดในการจัดส่งรายวันรุ่นทดลอง หนังสือพิมพ์ รายสัปดาห์ และนิตยสาร (การสมัครสมาชิกรุ่นทดลองหรือช่วงแนะนำ) จะไม่ต่ออายุโดยปริยายและสิ้นสุดโดยอัตโนมัติหลังจากช่วงทดลองใช้งานหรือช่วงแนะนำ
ระยะเวลา
8. หากระยะเวลาของสัญญามากกว่าหนึ่งปี ผู้บริโภคอาจบอกเลิกสัญญาเมื่อใดก็ได้หลังจากหนึ่งปีโดยต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่เกินหนึ่งเดือน เว้นแต่ความสมเหตุสมผลและความยุติธรรมจะคัดค้านการบอกเลิกก่อนสิ้นสุดระยะเวลาที่ตกลงกันไว้ .

ข้อ 15 – การชำระเงิน

1. เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อตกลงหรือในเงื่อนไขเพิ่มเติม จำนวนเงินที่ผู้บริโภคจะต้องชำระภายใน 14 วันหลังจากระยะเวลาสะท้อน หรือหากไม่มีระยะเวลาสะท้อนภายใน 14 วันหลังจากสรุปข้อตกลง ในกรณีข้อตกลงในการให้บริการ ระยะเวลานี้เริ่มตั้งแต่วันที่ผู้บริโภคได้รับการยืนยันข้อตกลง
2. เมื่อขายสินค้าให้กับผู้บริโภคจะไม่ได้รับอนุญาตให้เจรจาการชำระเงินล่วงหน้ามากกว่า 50% ในข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป หากมีการตกลงชำระเงินล่วงหน้า ผู้บริโภคไม่สามารถยืนยันสิทธิ์ใดๆ เกี่ยวกับการดำเนินการตามคำสั่งซื้อที่เป็นปัญหาหรือบริการที่เป็นปัญหาก่อนที่จะทำการชำระเงินล่วงหน้าที่ตกลงกันไว้
3. ผู้บริโภคมีหน้าที่แจ้งให้ผู้ประกอบการทราบโดยทันทีถึงความไม่ถูกต้องที่อาจเกิดขึ้นในรายละเอียดการชำระเงินที่ให้หรือระบุ
4. ในกรณีที่ผู้บริโภคไม่ปฏิบัติตามภาระผูกพันในการชำระเงินของตนทันเวลาและผู้ประกอบการได้ชี้ให้เขาเห็นว่าการชำระเงินล่าช้าและอนุญาตให้ผู้บริโภคเป็นระยะเวลา 14 วันในการปฏิบัติตามภาระผูกพันในการชำระเงิน ผู้บริโภค คือการจ่ายดอกเบี้ยตามกฎหมายตามจำนวนเงินที่ต้องชำระและผู้ประกอบการมีสิทธิ์เรียกเก็บเงินจากผู้บริโภคด้วยค่าใช้จ่ายในการเรียกเก็บเงินนอกกระบวนการยุติธรรม ค่าใช้จ่ายในการเรียกเก็บเงินนอกกระบวนการพิจารณาคดีเหล่านี้มีจำนวนไม่เกิน 15% สำหรับจำนวนเงินคงค้างสูงถึง 2,500 ยูโร, 10% สำหรับ 2,500 ยูโรต่อไปนี้ และ 5% สำหรับ 5,000 ยูโรต่อไปนี้ โดยมีขั้นต่ำ 40 ยูโร ผู้ประกอบการอาจเบี่ยงเบนไปจากจำนวนเงินดังกล่าว และร้อยละที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค

ข้อ 16 – ขั้นตอนการร้องเรียน

1. ผู้ประกอบการจะต้องมีขั้นตอนการร้องเรียนที่ได้รับแจ้งอย่างเพียงพอ และจะต้องจัดการเรื่องร้องเรียนตามขั้นตอนการร้องเรียนนี้ 10
2. การร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติตามสัญญาจะต้องส่งคำอธิบายอย่างครบถ้วนและชัดเจนต่อผู้ประกอบการภายในระยะเวลาอันสมควรหลังจากที่ผู้บริโภคค้นพบข้อบกพร่อง
3. ข้อร้องเรียนที่ยื่นต่อผู้ประกอบการจะต้องตอบกลับภายในระยะเวลา 14 วันหลังจากวันที่ได้รับ หากการร้องเรียนต้องใช้เวลาในการจัดการนานกว่าที่คาดการณ์ได้ ผู้ประกอบการจะต้องตอบกลับภายใน 14 วันโดยแจ้งให้ทราบว่าได้รับและแจ้งว่าเมื่อใดที่ผู้บริโภคสามารถคาดหวังคำตอบที่มีรายละเอียดมากขึ้น
4. สามารถส่งข้อร้องเรียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ หรือบริการหลังการขายของผู้ประกอบการไปยังโครงการ Curacao Ecocity NV โดยใช้แบบฟอร์มข้อร้องเรียนที่ให้ไว้ในหน้าผู้บริโภคของเว็บไซต์ www.Stichting Webshop Curaloe องค์กร จากนั้นการร้องเรียนจะถูกส่งไปยังผู้ประกอบการที่เป็นปัญหาและไปยังโครงการ Curacao Ecocity NV
5. หากข้อร้องเรียนไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยการปรึกษาหารือร่วมกันภายในระยะเวลาอันสมควรหรือภายใน 3 เดือนหลังจากยื่นเรื่องร้องเรียน จะมีข้อพิพาทที่เปิดอยู่ในกฎการระงับข้อพิพาท

ข้อ 15 – ข้อพิพาท

1. สัญญาระหว่างผู้ประกอบการและผู้บริโภคที่ใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปเหล่านี้ อยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศเนเธอร์แลนด์แต่เพียงผู้เดียว
2. ด้วยการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้ด้านล่าง ข้อพิพาทระหว่างผู้บริโภคและผู้ประกอบการเกี่ยวกับการจัดทำหรือการปฏิบัติตามสัญญาที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ผู้ประกอบการต้องส่งมอบหรือส่งมอบแล้วสามารถยื่นโดยทั้งผู้บริโภคและ ผู้ประกอบการของ Geschillencommissie Webshop, Postbus 90600, 2509 LP, The Hague (Den Haag) (www.sgc.nl)
3. ข้อพิพาทจะได้รับการจัดการโดยคณะกรรมการข้อพิพาท [Geschillencommissie] เฉพาะในกรณีที่ผู้บริโภคส่งข้อร้องเรียนของตนไปยังผู้ประกอบการภายในระยะเวลาที่เหมาะสม
4. ข้อพิพาทจะต้องส่งเป็นลายลักษณ์อักษรไปยัง Geschillencommissie Webshop ภายในสามเดือนหลังจากเกิดข้อพิพาท
5. หากผู้บริโภคต้องการยื่นข้อโต้แย้งต่อคณะกรรมการ Geschillen ผู้ประกอบการจะต้องปฏิบัติตามตัวเลือกนี้ เมื่อผู้ประกอบการต้องการยื่นข้อพิพาทต่อ Geschillencommissie ผู้บริโภคจะต้องพูดเป็นลายลักษณ์อักษรภายในห้าสัปดาห์หลังจากผู้ประกอบการร้องขอเป็นลายลักษณ์อักษร ไม่ว่าเขาจะปรารถนาหรือต้องการให้ศาลที่มีอำนาจจัดการข้อพิพาทก็ตาม หากผู้ประกอบการไม่ได้ยินเกี่ยวกับทางเลือกของผู้บริโภคภายในระยะเวลาห้าสัปดาห์ ผู้ประกอบการมีสิทธิ์ยื่นข้อพิพาทต่อศาลที่มีเขตอำนาจ
6. การตัดสินใจของ Geschillencommissie จะดำเนินการภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎของคณะกรรมาธิการอนุญาโตตุลาการ (http://www.degeschillencommissie.nl/over-onss/decommissies/2701/webshop)
การตัดสินใจของคณะกรรมการ Geschillen ถือเป็นคำแนะนำที่มีผลผูกพัน
7. คณะกรรมการข้อพิพาทจะไม่จัดการข้อพิพาทหรือยุติการจัดการข้อพิพาทหากผู้ประกอบการได้รับการเลื่อนการชำระหนี้ชั่วคราว ล้มละลาย หรือยุติกิจกรรมทางธุรกิจของเขาจริง ๆ ก่อนที่คณะกรรมาธิการจะจัดการข้อพิพาทในการพิจารณาคดีและมอบคำชี้ขาดขั้นสุดท้าย
8. หากนอกเหนือจาก Geschillencommissie Webshop คณะกรรมการข้อพิพาทอื่นที่ได้รับการยอมรับโดยหรือเกี่ยวข้องกับคณะกรรมาธิการ Stichting Geschillen voor Consumentenzaken (SGC) [Foundation for Consumer Complaints Committees] หรือ Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) [Financial Services Complaints Board] มีความสามารถ ข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับวิธีการขายหรือการบริการทางไกลเป็นหลัก Geschillencommissie https://curoloe-th.myshopify.com มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ และสำหรับข้อพิพาทอื่นๆ ทั้งหมด คณะกรรมการข้อพิพาทที่ได้รับการยอมรับและเกี่ยวข้องกับ SGC หรือ Kifid นั้นมีอำนาจ 11

ข้อ 18 – การรับประกันโดยสาขาอุตสาหกรรมนี้

1. https://curoloe-th.myshopify.com รับประกันว่าสมาชิกปฏิบัติตามคำแนะนำที่มีผลผูกพันของ Disputes Committee Webshop เว้นแต่สมาชิกตัดสินใจส่งความเห็นที่มีผลผูกพันเพื่อตรวจสอบต่อศาลภายในสองเดือน การรับประกันนี้จะฟื้นคืนมาหากหลังจากการพิจารณาของศาลแล้ว ความคิดเห็นที่มีผลผูกพันได้รับการยืนยันแล้วและการตัดสินถือเป็นที่สิ้นสุด https://curoloe-th.myshopify.com จะจ่ายเงินจำนวนนี้ให้กับผู้บริโภคสูงสุด €10,000 ต่อความคิดเห็นที่มีผลผูกพัน จะมีการจ่าย 10,000 ยูโรหากจำนวนเงินเกิน 10,000 ยูโรต่อคำแนะนำที่มีผลผูกพัน สำหรับจำนวนเงินคงเหลือ https://curoloe-th.myshopify.com มีหน้าที่พยายามตรวจสอบให้แน่ใจว่าสมาชิกปฏิบัติตามคำแนะนำที่ผูกมัด
2. สำหรับการใช้การรับประกันนี้ ผู้บริโภคจะต้องยื่นคำอุทธรณ์เป็นลายลักษณ์อักษรไปที่ https://curoloe-th.myshopify.com และจะต้องโอนสิทธิเรียกร้องต่อผู้ประกอบการให้กับโครงการ Curacao Ecocity NV หากการเรียกร้องต่อผู้ประกอบการเกินกว่า 10,000 ยูโร ผู้บริโภคจะได้รับการเสนอให้มอบหมายการเรียกร้องสำหรับจำนวนเงินส่วนเกินให้กับโครงการ Curacao Ecocity NV หลังจากนั้นองค์กรนี้จะพยายามรับการชำระเงินในชื่อของตนเองและด้วยค่าใช้จ่ายของตนเอง และการปฏิบัติตามสิทธิเหล่านี้เพื่อชดเชยผู้บริโภค

ข้อ 19 - บทบัญญัติเพิ่มเติมหรือการเสื่อมเสีย

ข้อกำหนดเพิ่มเติมของและ/หรือการยกเว้นจากข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปเหล่านี้ไม่ควรสร้างความเสียหายให้กับผู้บริโภค และจะต้องจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรหรือบันทึกในลักษณะที่ผู้บริโภคสามารถจัดเก็บข้อมูลเหล่านั้นในลักษณะที่สามารถเข้าถึงได้บนผู้ให้บริการข้อมูลระยะยาว

บทความ 20 – การแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปของโครงการ Curacao Ecocity NV

1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปเหล่านี้จะไม่มีการเปลี่ยนแปลง
2. การแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะมีผลก็ต่อเมื่อมีการเผยแพร่ด้วยวิธีที่เหมาะสม โดยมีเงื่อนไขว่าในกรณีที่มีการแก้ไขอย่างเหมาะสม ข้อกำหนดที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคมากที่สุดจะมีผลใช้บังคับในระหว่างที่ข้อเสนอมีผลใช้บังคับ